מדיניות הפרטיות

הנך מתבקש/ת לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה/י כל שימוש באתר ובשירותי האתר. תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. בשימוש ו/או גישה לאתר את/ה מתחייב/ת כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי את/ה מסכימ/ה לכך שהמפעילו הבעלים של האתר (להלן: "החברה") יעשה שימוש במידע האישי שלך (להלן: "המשתמש") שיגיע לידי החברה בקשר עם השירות בהתאם למדיניות פרטיות זו

 1. כללי

  1. על השימוש באתר האינטרנט "תכשיטי טיארה" "Tiara Jewelry" / שכתובתוtiara-jewelry.co.il , אפליקציית "תכשיטי טיארה" "Tiara Jewelry" /ו/או כל אתר ו/או אפליקציה שיחליף אותו/ה או יתווסף אליו/ה (אשר יקראו יחדיו, לעיל ולהלן: "האתר"),תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
  2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר.
  3. האתר כולל אפשרות להעלאה ומתן גישה לתוכן שלך, לרבות תמונות וטקסט. אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה לאיסוף ושימוש במידע הפרטי שלך ושל אחרים שנתנו לך את הסכמתם לכך ומופיעים בתוכן שלך.
  4. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש; זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, זהו מידע סטטיסטי באופיו (לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה-IP שממנה פנית, פרסומות המופיעות באתר שנקראו ועוד), הנועד בין השאר לשיפור פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו.
  5. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
  6. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
  7. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

  איסוף מידע

  1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת. כאשר משתמש בוחר מיוזמתו להתחבר או להירשם לאחר באמצעות חשבון פייסבוק או חשבון גוגל או מפלטפורמות דומות (ככל שאפשרות זו זמינה באתר), הוא מאשר כי האתר יקבל מידע מפלטפורמות אלו כגון: שם, מס' טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, תמונות וכיוצא בזה; עם התחברות המשתמש לאתר באמצעות חשבון פייסבוק או חשבון גוגל או פלטפורמות דומות (ככל שאפשרות זו זמינה באתר) פלטפורמות אלו יקבלו מידע על פעילותו של המשתמש באתר, כגון מידע על היותו עושה שימוש באתר, זמני שימוש באתר ומידע על תמונות שהתקבלו מפלטפורמות אלו אשר נעשה בהן שימוש באתר.יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
  2. החברה עשויה לקבל על המשתמש מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום של המשתמש. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של כתובת ומען מגורמי צד שלישי ופרטים מרשתות חברתיות ככל שהמשתמש התחבר לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתן להן.
  3. החברה עשויה לאסוף כל מידע שתעלה ו/או תשלח באמצעות האתר, לרבות התוכן שלך והתמונות הכלולות בו.
  4. החברה משתמשת בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט(IP),מידע על דפדפנים, מכשירים, Cookies, ספקי שירות אינטרנט ,(ISP)דפוסי שימוש באתר ומאפייניו השונים, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. החברה משתמשת גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.
  5. למשתמש תהיה אפשרות לשלם עבור השירות באמצעות שירותי צד שלישי כגוןPayPal,כרטיסי אשראי או שירותי תשלום דומים (להלן: "חברת תשלום"). החברה לא אוספת או שומרת נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום נשמרים על-ידי חברות התשלום באחריותן הבלעדית ובהתאם לתקנונים ותנאי השימוש שלהן. ככל שמשתמש יבחר לאפשר לחברת התשלום לשמור את נתוני הזיהוי של אמצעי התשלום לצורך הזמנות עתידיות, המשתמש אמור להיות יכול לבצע הזמנות נוספות מהאתר מבלי להזין מחדש את פרטי אמצעי התשלום.
  6. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף כמשתמש רשום באתר ולקבל אפשרות להשתמש בחלק מתכונות האתר.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזמנו על ידך בעת הרשמה לאתר וכן לאחר ביצוע כל הזמנה דרך האתר, לרבות את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן לשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

  מאגר מידע

  1. המידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים ופרטים שנמסרים על ידך בעת ההרשמה לאתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ו/או פעילותו באתר, יישמר במאגרי המידע של החברה בכפוף ובהתאם לדין. אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך למאגרי המידע של החברה.בנוסף, הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של החברה, בהתאם להוראות הדין.

  השימוש במידע

  1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
   • לאפשר את שימושך באתר;
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
   • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
   • לאפשר פרסום מידע ותכנים;
   • להתאים את תוכן האתר שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
  2. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
  3. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
   • יצירת קשר עמך;
   • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם תציין בכתב בפני החברה כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;
   • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;
   • בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

  שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

  1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, אם וככל שמידע זה מזהה אותך אישית, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו') וכן למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו, לרבות בסעיף ‎20להלן.
  2. החברה תהיינה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
   • התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה;
   • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר עם אספקת השירותים ו/או המוצרים למשתמש, לרבות, אך לא רק, לספקי שירות, קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים של החברה העובדים עמה ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמה בארץ ו/או בחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. יובהר בהקשר זה, כי החברה עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שהחברה מספקת שלא עבור החברה או לצורך תפעול השירות. לבסוף, החברה משתפת מדי פעם מידע לגבי השימוש בשירות עם ספקי השירות של החברה לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;
   • אם המשתמש ירכוש שירותים או מוצרים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד שלישי לצורך אספקת השירותים/מוצרים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה;
   • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או על פי כל דין ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים (לרבות, אך לא רק, בכל תביעה או הליך משפטי ככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
   • במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרט המשתמש וכן בכל מקרה של ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת;
   • במקרה בו ימצא, כי המשתמש יפעל או ינסה לפעול באתר באופן המפר את תנאי השימוש או המנוגד לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
   • החברה רשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי החברה לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו, לרבות במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו או במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות.
   • בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי או במקרה של משתמש המאיים ו/או עשוי לפגוע בחברה, באתר ו/או בשירות החברה (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו').

  Cookies ו- ווב ביקונס (Web Beacons)

  1. האתר יכול וישתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להקלת הגלישה באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע, לצורך לביצוע מעקב אחר אופן השימוש באתר וסל הקניות של המשתמש וכמו כן לצורך מתן התראה למשתמש/תזכורת בגין סל קניות נטוש(סל קניות שאליו התווספו מוצרים על ידי המשתמש אולם בחלוף זמן לא בוצעה בגינו הזמנה בפועל).
  2. Cookiesהן קבצי טקסט, שדפדפן האינטרנט של המשתמש יוצר בהוראת מחשב אתר החברה. חלק מה-Cookies תפקענה כאשר המשתמש יסגור את דפדפן האינטרנט שלו וחלק אחר מה-Cookiesישמרו במחשב של המשתמש.
  3. החברה מאפשרת לצדדים שלישיים לעשות שימוש ב- Cookies דרך האתר למטרות ניתוח השימוש בשירות, איסוף המידע המפורט במדיניות זו וקישור עם שירותים חיצוניים (למשל לחיצה על "לייק" של פייסבוק). 
  4. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  5. החברה עשויה גם לעשות שימוש במסגרת האתר ובמסגרת הודעות הדוא"ל מטעם החברה ב- ווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס או "gifs" הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לשלוח Cookies, לנטר את השימוש באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעם החברה.

  פרסומות של צדדים שלישיים

  1. ייתכן והחברה, תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות או מי מטעמן. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו של אתר החברה.

  אבטחת מידע

  1. באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).

  זכות לעיין במידע

  1. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו; פנייה כזאת מתבקש כי תימסר לשירות הלקוחות של האתר.
  2. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

  דיוור ורשימת תפוצה

  1. בהרשמתך לשירות אתה מסכים כי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות וכן לשלוח לך הודעות דוא"ל ומסרונים. החברה עשויה לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינה לבין המשתמש, לרבות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.

  פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

  1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו,ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או בדואר רגיל לכתובת: לוייצמן 207 עבור טיארה תכשיטים קניון G כפר סבא.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות"או שם דומה.

  שונות

  1. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן לבני/בנות שני המינים.
  2. מדיניות פרטיות זו אינה בא לגרוע מהאמור בתנאי השימוש באתר/תקנון האתר, אלא רק להוסיף עליו.